Сифоны Ани


Цена
11550 Сифон Ани 11/4"х40 с гоф 40*40х50 140.00
11545 Сифон Ани 11/2"х40 с гофр. 40/40 100.00
11517 Сифон Ани 11/2" х40 с гофр 40х40 105.00
11547 Сифон Ани 1 1/4"х40 с гайкой 110.00
11548 Сифон Ани 1 1/4"х40 без горлов. 45.00
11549 Сифон Ани 1 1/4"х40 85.00
2772 Сифон Ани 1 1/2х40 пр.с отв.ст.м,г/т40*40/50 115.00
2771 Сифон Ани 1 1/2"х40прям.с гибк.труб 40*40/50 110.00
11546 Сифон Ани 1 1/2"х40 с гофрой 40* 40х50 130.00
11518 Сифон Ани 1 1/2"х40 с гоф.40х50 110.00